Почистване на строителен отпадък, пренареждане на строителни скелета

  • 17.09.2012

Кърти ДУМ се включи в работата на поредния голям инфраструктурен проект в България – завода за преработка на боклуци в местността Садината край софийското село Яна.

Кърти ДУМ и заводът в местността СадинатаЧаст от нашите задължения включат почистване на строителен отпадък и пренареждане на строителни скелета и материали. Освен това работим активно по отношение на товарене и разтоварване на материали. За целта разполагаме с модерна специализирана техника и висококлалифицирани специалисти. Също така нашите багери разтеглят фракции (насипване и заравняване), което е ключово за изпълнението на обекта.

Повече информация за съоръженията:

Съоръженията и инсталациите за третиране на битовите отпадъци в София включват завод за механично и биологично третиране, който ще бъде изграден в местност Садината в землището на с. Яна, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци на площадка „Хан Богров“ и сметище за депониране на неопасни битови отпадъци.  Предприятието ще е с капацитет преработка на 410 хил. тона годишно. Общата прогнозна стойност на целия проект за управление на битови отпадъци възлиза на 183 776 406 евро. Финансирането ще бъде осигурено с безвъзмездна помощ по оперативна програма „Околна среда“ в размер на 111 372 338 млн. евро, а общинската част – със заем от Европейската инвестиционна банка.

Източник: infrastructure.bg

Пред завода за преработване на отпадъци - Садината

Ощс снимки от Садината можете да откриете по-долу:

Кърти ДУМ е фирма за къртене, почистване и извозване, която изпълнява както малко поръчки в частни домове, така и по големи инфраструктурни проекти като завода в местност Садината. Потърсете ни на:

Тел.: 02 / 945 49 9902 / 945 49 99
Тел.: 02 / 975 61 4402 / 975 61 44

GSM: 0888 / 389 307 (Mtel)
GSM: 0899 / 119 998 (Globul)

E-mail: lubo_bosch@yahoo.comEnter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow