Метрото е революция за града

  • 06.02.2012

Главният архитект на София очаква динамично развитие на териториите около подземната железница

Развитието на метрото ще прати София в нова орбита като бързо и лесно придвижване, смята главният архитект Петър Диков. Урбанистът и архитект, бивш ръководител на Националния център за териториално развитие и на собствена проектантска практика, казва, че изграждането на твърдата инфраструктура ще промени „скелета“ на града, като уравновеси бурното му разрастване със сгради в последните две десетилетие и непряко подобри положението на натоварената пътна инфраструктура. А наистина светлото бъдеще ще дойде със завършването на третия метродиаметър в следващите години.

Арх. Диков, метро, къртене

Арх. Диков, какво развитие на София предвещава строителството на метрото?
– Според една теория от 50-те години в развитието на градовете има еволюционни периоди, в които то е постепенно, и революционни, в които прескачат прагове. София се намира точно в такъв скок в момента.
Изграждането на метрото е революция, защото дава нова схема на опорния скелет на града. 2012 ще бъде годината, в която софиянци ще усетят влиянието му. Независимо че преди две години пуснахме първия метродиаметър „Люлин“ – „Младост“, той все пак е само една линия. От тази година метрото започва да работи като система – прехвърляйки се от единия на другия диаметър, ще можеш да достигнеш до почти всички точки на града. Това ще повлияе и транспорта, и трафика, и икономиката на градското развитие чрез зоните, обслужвани от метрото. Очаквам динамично развитие на всички прилежащи към метродиаметрите територии и на ядрата, които вече се оформят около станциите.

Дори в криза?
– Кризата няма особено значение. Независимо от икономическата и финансовата криза София е в динамичен растеж и нейното влияние е туширано. Ние попаднахме в този период точно в етапа на това скокообразно подобрение, което споменах.
София успява да привлече европейски пари. Само в метрото и водния цикъл е взела 500-600 млн. лева, влезли в икономиката чрез фирмите, които изграждат обектите, а чрез тях в джобовете на хората. Това е начинът в период на намалено частно финансиране да търсиш възможности за публични инвестиции – през бюджета на общината и държавата или европейските програми.

Как развитието на метросистемата програмира развитието на града според общия му устройствен план?
– Програмирането на града се извършва посредством частните инвестиции съобразно общия устройствен план. Когато общината създава инфраструктура, се повишава интересът на частните инвеститори към териториите, които пряко прилежат към тази инфраструктура. Всички виждат какво стана в последните 20 години около бул. „Цариградско шосе“ и бул. „България“, какви и колко частни инвестиционни проекти се реализираха. Те се реализираха там, защото имаше добри условия на инфраструктурата. Инвестициите винаги се полепват по добри инфраструктурни трасета. Същото ще стане и по метрото, и особено по точките на метростанциите.

Засега то свързва предимно съществуващите райони на града.
– Затова е особено важно какво ще стане есента, когато се пусне вторият метродиаметър. Вие виждате какво стана с бул. „Ломско шосе“, разположен в територия на града, която беше не втора, а трета или четвърта категория, след изграждането на метрото и обновяването на булеварда.  Частният интерес все още не се е усетил, но в момента, в който заработи и вторият метродиаметър, ще видите какво ще стане с „Надежда“ и „Връбница“.

Тоест то помагаза обновяването на града и повдигането на статуса на определени територии…
– За създаването на скелета. Градът е много подобен на всеки жив организъм. Конструкцията се създава от опорната система, от скелета. Плътта покрива този скелет. Но трябва да има съответствие между двете – нито градът да бъде съсухрен и слаб, нито да се трупа плътност, при която пука цялата конструкция.

Общият устройствен план на София предвижда и растеж в определени територии. Как служи метрото?
– Той е доста ограничен като територия. Предвиденият растеж на София е главно в зони за производство, логистика и обслужване. Като един класически социалистически град столицата развиваше много сериозно жилищните територии и на практика много малко обръщаше внимание на обслужването. Изградихме комплекси-спални с жилищни блокове, детски градини, училища и нищо друго. Липсата на достатъчно обслужване се превърна в причина за бума на моловете.

Предполагам, че освен между плът и костна система трябва да има съответствие и в костната система – не можем да сложим крак на мястото на ръка. Как се съчетава развитието на метрото с другата инфраструктура?
– Това беше задачата на общия план, която той свърши много добре. Що се отнася до общата концепция, съм много доволен от процедурата, която направихме за третия метродиаметър. За първи път за такъв голям общински проект направихме обществено обсъждане, взехме под внимание много мнения на експерти, граждани и граждански организации. Трасето, което приехме, е не само много добро, а перфектно. Убеден съм, че ако през 2014 г., живот и здраве, започнем да го изграждаме, при финализирането му 2016-2017 г. София ще бъде друг град.

Има ли виждане за бъдещето след това?
– Визията за бъдещите 20 години е в общия устройствен план. Смятам го за най-големия ми личен успех, защото той даде публичната конструкция на града и дисциплинира действията на администрацията, докато едновременно с това даде и добра рамка за развитие.

Автор: Деян Тодоров
www.stroitelstvo.info

За екипът на Кърти ДУМ и kurti-chisti-izvozva.com е истинска привилегия и удоволствие да участва в проекта, наречен Софийско метро, защото той е сред най-важните за развитието не само на града, но и на страната като цяло. Улеснявайки предвижването, редуцирайки вредните въглеродни емисии, ние спомагаме за това да живеем в по-чиста и по-здравословна среда като същевременно подпомагаме цялостното развитие на икономиката.Enter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow