ПСС – ВИТОША

  • 24.01.2011

Кърти Дум ЕООД – кърти, чисти, извозва, събаря, пробива. Разрушаване и извозване на сградата на Планинска спасителна служба – Витоша.

Допълнителна информация:
Планинската спасителна служба (ПСС) е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст (БЧК) и развива своята дейност на основание на закона за БЧК (27.09.1995 г.), Устава на БЧК и Правилника за устройството и дейността на ПСС.С посочения закон държавата е възложила на БЧК да извършва дейността „планинско спасяване“ чрез Планинската спасителна служба. В този смисъл дейността на ПСС е регламентирана от нормативната уредба на Република България. ПСС е единствената организация в България, която се занимава с планинско спасяване и като такава е призната и е член на Международната организация за планинско спасяване IKAR от 1971 г.

Природен парк Витоша е първият парк на Балканския полуостров и е създаден през 1934 г. Заедно със самия парк са създадени и двата резервата в парка – Бистришко бранище и Торфено бранище. Бистришко бранище по-късно получава статут на биосферен резерват и е един от 16-те резервата от мрежата на биосферните резервати в България. Размерите и границите на парка са се променяли многократно след неговото създаване и в момента територията му е около 26 600 хектара. От тази площ близо 24 000 хектара са заети от горския фонд на Витоша. В парка се намира и Боянският водопад, който е най-високият на територията на планината, както и „Самоковището“, водопад на река Бистрица, обявен за природна забележителност. В южната част на парка до с. Боснек можете да посетите и природната забележителност „Духлата“, опазваща едноименната най-дълга пещера в България.

Екипът на Кърти Дум ЕООД е доволен от факта, че с дейността си успя да направи Природен парк Витоша още по-привлекателно място за туристите.

Източници:http://bg.wikipedia.org и http://www.pss.bgEnter Google username or id to start! Example: 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow