Получени референции през 2015 г.

През 2015 г. получихме референции от следните компани:

Трейс-София ЕАД 

Референция за Кърти ДУМ

Сиенит Строителна Група ЕООД

Референция за Кърти ДУМ от Сиенит

Джи Пи Груп ООД

Референция за Кърти ДУМ от Джи Пи Груп

Бейтс България ЕООД

Референция за Кърти ДУМ от Бейтс

БС Инфраструктурно строителство АД 

Референция за Кърти ДУМ от БС Инфраструктурно строителство АД

Станилов ЕООД

Референция за Кърти ДУМ от Станилов